Lakcím létesítése

Lakcím létesítés jogszabály


A hatályos jogszabályok értelmében minden állampolgárnak kötelessége állandó lakcímet létesítenie, amelyet kapcsolattartásí címként használ. Ha életvitelszerűen nem tartózkodik a kapcslattartási címként használt lakóhelyén, akkor kötelessége tartózkodási helyet, azaz ideiglenes lakcímet is bejelenteni. Ha Ön nem rendelkezik olyan saját tulajdonú ingatlannal, amely alkalmas arra, hogy ott állandó lakcímet létesítsen, akkor igénybe vehet lakcím szolgáltató által biztosított ingatlant is, amely címen a törvényben előírt kapcsolattartás megvalósul. A lakcím szolgáltatás keretein belül igénybe vett állandó lakcím létrehozása által Ön nemcsak a jogszabályban írt bejelentési kötelezettségének tud eleget tenni, hanem postakezelési szolgáltatásunk keretein belül a törvényben előírt kapcsolattartás is meg tud valósulni.Lakcím szolgáltatás ára