Lakcím szolgáltatás

Lakcím szolgáltatás

Állandó lakcím szolgáltatás a XVIII. kerületben

Állandó lakcím szolgáltatás Budapest


Lakcím szolgáltatás postafiók bérlés szolgáltatással.
A lakcím bejelentésre vonatkozó jogszabály új vátozásából kifolyólag, a lakcím bejelentés kapcsolattartási célokat szolgál, ezért a lakcím szolgáltatás a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. Folyamatosan bővítjük új helyszínekkel irodáink hálózatát. A jövőben 23 új lakcím szolgáltatás irodával fogjuk az Önök igényeit kiszolgálni Budapesten, hogy mindenki ki tudja használni a kerület előnyeit, ahova be lesz jelentve, amikor igénybe veszi az állandó lakcím szolgáltatást és postafiók bérlés szolgáltatást.


LAKCÍM BEJELENTÉS JOGSZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA 2022. JANUÁR 1-TŐL


Az 1992 évi LXVI. törvény 5§ (2) bekezdés 2021. december 31-ig a következő állapotban volt hatályban:

(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.


Az 1992 évi LXVI. törvény 5§ (2) bekezdés 2022. január 1-től hatályos jelenlegi állapota:

(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

A törvény értelmezése közérthetően:

Szóval a jogszabály változás azt is kimondja, hogy a polgár lakóhelye mostantól csak kapcsolattartási címként szolgál, azaz hogy a hatóságok, magán és jogi személyek tudjanak hol kapcsolatot tartani az állampogárral, például ajánlott levél küldése útján. Továbbá az állampolgárnak ott kell igénybe venni az összes lakóhelyhez kötött önkormányzati és közintézményi szolgáltatást, ahol a bejelentett lakcíme van. Valamint a lakcímbejelentés szempontjából már nem kell lakásnak, vagy több helyiségből álló épületnek lennie, mert már nem kell életvitelszerűen otthonául használni az ingatlant.


Miért jó a lakcím szolgáltatás?


1. Ha nincs állandó lakcíme, akkor csak település szintű lakcímkártyája lehet, és így hajléktalannak minősül.
2. Ha Magyarországon el szeretne intézni valamely hivatalos szervnél vagy egyéb helyen valamilyen ügyet, ahhoz állandó lakcímre van szükség.
3. Ingatlan adásvételhez állandó lakcímre van szükség.
4. Autó vásárláshoz, azaz a tulajdonos átírásához állandó lakcímre van szükség.
5. Munkavállaláshoz állandó lakcímre van szükség.
6. Tartózkodási helyet / ideiglenes lakcímet sem tud létesíteni állandó lakcím nélkül.
7. Személyes okmányokhoz (mint pl. útlevél, jogosítvány, stb) állandó lakcímre van szükség.
8. Személyes okmányok (mint pl. útlevél, jogosítvány, stb) érvényességének meghosszabításához állandó lakcímre van szükség.
9. Ha albérletben él, és ha a tulajdonos nem engedi az állandó lakcím bejelentését, akkor mi biztosítunk állandó lakcímet.
10. Bankszámlaszám megnyitásához állandó lakcímre van szükség.
11. Internet és telefon előfizetés szerződéshez állandó lakcímre van szükség.
12. Cégalapításhoz vagy egyéni vállalkozás indításához állandó lakcímre van szükség.Lakcím szolgáltatás postafiók bérléssel


A hatályos jogszabályok fent említett változása miatt az állandó lakcím kapcsolattartási címnek minősül. Ez a kapcsolattartás úgy valósul meg, hogy az állandó lakcímére érkezett hivatalos és egyéb leveleit a postafiók bérlési és postakezelési szolgáltatásunk keretein belül átvesszük és postai úton vagy szkennelve továbbítjuk Önnek. Azzal szeretnénk segítséget nyújtani ügyfeleinknek, hogy ingatlanjainkban szívességből állandó lakcímet létesítsenek azaz szívességi hozzájárulási nyilatkozatot adunk az állandó lakcím bejelentéshez.


Levelek és küldemények postázása


Az általunk nyújtott postafiók szolgáltatásunkat postakezelési szolgáltatással együtt kínáljuk, ami azt jelenti, hogy ha érkezik egy levél, akkor a borítékot beszkenneljük, és elküldjük az Ön által megadott e-mail címre. Ha szerződéskötéskor felhatalmazást ad nekünk, akkor a levelét felbontjuk, és minden oldalt külön beszkennelve küldjük e-mailben. A szerződéskötés aláírásakor átadunk Önnek egy Postai Meghatalmazást, amelyet le kell adnia bármelyik magyarországi postahivatalban. Ezzel hatalmaz fel minket arra, hogy azokat a leveleket átvegyük az Ön nevében, amelyet a posta szabályzata alapján csak Ön vehetne át. Sok küldeményt a hivatalos szervek csak és kizárólag az állandó lakcímre hajlandóak elküldeni, ezért mi a postakezelési szolgáltatásunk mellé állandó lakcímet is biztosítunk a saját ingatlanunkban szívességből. Ez a levélkezelési szolgáltatás bele van foglalva az alap szolgáltatás csomagunkba, ezért külön díjat nem számítunk fel. A leveleire így azonnal tud reagálni, a legtöbb estetben nincs szükség arra, hogy az eredeti levél a fizikai formájában is Önnél legyen. Mi természetesen a leveleit megőrizzük szkennelés után is, a többi ügyfél leveleitől elkülönítve. Mindössze annyi a kérésünk, hogy évente egyszer vigye el tőlünk a leveleit, de ezt is csak a küldemény tároló helyünk korlátozott mérete miatt kérjük. Ha kívánja, akkor természetesen (a beszkennelt levél ismeretében) mindig külön-külön levelenként eldöntheti, hogy az adott levelet tovább küldjük-e az Ön által megadott belföldi vagy külföldi címre. A levél továbbításért mi külön díjat nem számolunk fel, azonban a mindenkori postai szabályzatban meghatározott küldési díjat kérjük előre átutalni abban az esetben, ha kéri ezt a kiegészítő szolgáltatást tőlünk. Ugyanekkor kérjük, hogy a feladás módját is határozza meg (elsőbbségi, légiposta, tértivevényes, stb), mivel ez befolyásolja a postán  kifizetendő összeget.


Lakcím szolgáltatás, hogy Önnek legyen csomagátvételi pontja is


Minden ügyfelünk számára új szolgáltzatást vezettünk be. Az új szolgáltatás lényege, hogy ha Ön vár egy futárszolgálat által kézbesített csomagot, amiben például Internetről rendelt termék van, és azt a csomagot nem tudja átvenni a tartózkodási helyén, vagy a munkahelyén, akkor adja meg a csomag átvételi címeként az ügyfélszolgálati irodánk címét. Ügyfélszolgálatunk nyitvatartási idejének megfelelően tudja átvenni az Ön csomagjait. Kérjük ezért a rendelés kiszállításának idejét irodánk nyitvatartásának megfelelően kérje! Szeretnénk tájékoztatni, hogy kizárólag olyan csomagokat áll módunkban átvenni, amelyeknek kifizetése már megtörtént vagy a csomagdíját személyesen eljuttatta hozzánk. Természetesen Csomag Átvételi Szolgáltatásunk teljesen ingyenes, Önnek további költségébe nem kerül, a szolgáltatás a csomag elküldését nem tartalmazza, a csomagokat ügyfeleink vagy meghatalmazottjaik kizárólag személyesen vehetik át irodánk nyitvatartási idejének megfelelően. A Csomag Átvételi Szolgáltatásunkkal szeretnénk segítséget nyújtani Önöknek, hogy továbbiakban ne kelljen otthonában, szabadidejében a futár érkezésére várnia.


Bérbeadók és az albérlők viszonya


Magyarországon sok esetben a lakástulajdonosok nem engedik meg, hogy állandó lakcímet létrehozva bejelentkezhessen az általuk bérbeadott ingatlanba, ahol a valóságban lakik, de még tartózkodási hely létrehozásához sem szívesen járulnak hozzá általában. Természetesen megértjük, hogy különböző okokból a tulajdonosok nem akarják, hogy bejelentkezzenek hozzájuk. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa nem adja hozzájárulását, hogy bejelentkezzen hozzá az albérlő, akkor sincs semmi baj, mert itt vagyunk és segítünk az albérletben élőknek is. Ha tőlünk igénybe veszi az állandó lakcím szolgáltatást, akkor már nincs szüksége a főbérlőjétől a lakcím bejelentésre.


Lakcím bejelentés biztonsága


Tájékoztatjuk kedves leendő ügyfeleinket, hogy ügyelünk arra, hogy az általunk szívességi hozzájárulással biztosított állandó lakcím ne képezze visszaélés tárgyát. Tudomásunkra jutott, hogy bizonyos személyek hajléktalanokat szoktak használni bizonyos nem végrehajtható tranzakciók céljából. Ennek megelőzése érdekében nem szolgálunk ki ittas, szennyezett ruházatban, kísérővel érkező, láthatólag önnálló döntésre képtelen személyeket. Ezt az intézkedést az indokolja, hogy nem kívánjuk, hogy a velünk szerződött ügyfelek lakcíme megegyezzen olyan személyek lakcímével, akik a későbbiekben közigazgatási problémát jelenthetnek.