Lakcímszolgáltatás

Lakcímszolgáltatás

Állandó lakcím szolgáltatás

Állandó lakcím szolgáltatás Budapest


Lakcím szolgáltatás postafiók bérlés szolgáltatással.
A lakcím bejelentésre vonatkozó jogszabály új vátozásából kifolyólag, a lakcím bejelentés kapcsolattartási célokat szolgál, ezért a lakcím szolgáltatás a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelel. Folyamatosan bővítjük új helyszínekkel irodáink hálózatát. A jövőben 23 új lakcím szolgáltatás irodával fogjuk az Önök igényeit kiszolgálni Budapesten, hogy mindenki ki tudja használni a kerület előnyeit, ahova be lesz jelentve, amikor igénybe veszi az állandó lakcím szolgáltatást és postafiók bérlés szolgáltatást.


LAKCÍM BEJELENTÉS JOGSZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSA 2022. JANUÁR 1-TŐL


Az 1992 évi LXVI. törvény 5§ (2) bekezdés 2021. december 31-ig a következő állapotban volt hatályban:

(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak a címe, amelyben a polgár él. A lakcímbejelentés szempontjából lakásnak tekintendő az az egy vagy több lakóhelyiségből álló épület vagy épületrész, amelyet a polgár életvitelszerűen otthonául használ, továbbá - a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárok kivételével - az a helyiség, ahol valaki szükségből lakik, vagy - amennyiben más lakása nincs - megszáll.


Az 1992 évi LXVI. törvény 5§ (2) bekezdés 2022. január 1-től hatályos jelenlegi állapota:

(2) A polgár lakóhelye: annak a lakásnak vagy szállásnak (a továbbiakban együtt: lakás) a címe, amely a polgár állammal, továbbá a természetes és jogi személyekkel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel való hivatalos kapcsolattartása, valamint lakóhelyhez kötött jogai és kötelezettségei megalapozásául szolgál.

A törvény értelmezése közérthetően:

Szóval a jogszabály változás azt is kimondja, hogy a polgár lakóhelye mostantól csak kapcsolattartási címként szolgál, azaz hogy a hatóságok, magán és jogi személyek tudjanak hol kapcsolatot tartani az állampogárral, például ajánlott levél küldése útján. Továbbá az állampolgárnak ott kell igénybe venni az összes lakóhelyhez kötött önkormányzati és közintézményi szolgáltatást, ahol a bejelentett lakcíme van. Valamint a lakcímbejelentés szempontjából már nem kell lakásnak, vagy több helyiségből álló épületnek lennie, mert már nem kell életvitelszerűen otthonául használni az ingatlant.


Lejárt okmányok érvényessége 2022


A COVID pandémia miatt a lejárt okmányok meghosszabbítására gyakran nem volt lehetőség, ezért az 500/2020 számú Kormányrendelet kimondta, hogy az érvényességük automatikusan meghosszabbodik a veszélyhelyzet elmúlása után 60 nappal. Így tehát a lejárt személyi igazolványokat, jogosítványokat, forgalmi engedélyeket, és egyéb okmányokat nem kellett megújítani, azok használhatóak maradtak a rajtuk feltüntetett érvényességi dátum után is.


2022-ben folytatódik a koronavírus járvány


Mindeközben Magyarországon több százezer okmány elvileg már érvényét vesztette, csak a vészhelyzetre hivatkozó jogszabály miatt használható tovább. A COVID világjárványnak azonban még korántsincs vége, ezért a 813/2021 számú Kormányrendelet hatályon kívül helyezte az előzőt, és kimondta, hogy az időközben lejárt okmányokat 2022. június 30-ig meg kell hosszabbítani. A jogszabály végrehajtásának eredményeképpen nem fognak autót vezetni olyan személyek, akiknek nem megfelelő egészségügyi állapota ezt nem teszi lehetővé, továbbá nem fognak a közlekedésben olyan járművek részt venni, amelyek nincsenek biztonságos műszaki állapotban.


Okmányok érvényességének a feltételei


Az új törvények értelmében többek között a lejárt személyi igazolvány, és a lejárt jogosítvány meghosszabbításához állandó lakcímre van szükség. A Belügyminisztérium szerint 2020. március 11. és 2020. július 3. között 348 568 vezetői engedély és 522 595 személyazonosító igazolvány érvényességi ideje járt le. Ha valakinek nincs állandó lakcíme, akkor még autót sem tud forgalomba helyezni, sőt a meglevő autója sem fog átmenni a műszaki vizsgán. Kérjük idejében ellenőrizze okmányainak érvényességét - különös tekintettel az állandó lakcímére -, mert a júniusban várható torlódás miatt a hivatalok ügyintézési ideje meghosszabbodhat.


Miért jó a lakcím szolgáltatás?


A BELÜGYMINISZTÉRIUM 2017-ES TÁJÉKOZTATÁSA ALAPJÁN TÖBB MINT 100 000 SZEMÉLY ÉL ÚGY, HOGY NEM OTT LAKIK AHOVÁ BE VAN JELENTVE, DE EZ A SZÁM AZÓTA 625 EZER FŐRE NÖVEKEDETT A KSH SZERINT. A KORMÁNY BECSLÉSE SZERINT KÖRÜLBELÜL 1,5 MILLIÓ LAKOS ÉRINTETT.


Lakcím szolgáltatás postafiók bérléssel


Az 1992. évi LXVI. törvény 39/A § (1) bekezdése jogszabály változás történt, ami 2021. július 1-étől lépett hatályba. Ezen törvény alapján az értesítési cím megszűnt. Ez azt jelenti, hogy a postafiók bérlési azaz postakezelési szolgáltatásunkat csak általunk szívességből biztosított állandó lakcímmel tudjuk adni, mert a szervek az állandó lakcímre küldik a hivatalos leveleket. A hivatalos leveleket csak a címzett vagy a meghatalmazottja tudja átvenni. Amelyeket mi csak abban az estben tudunk átvenni ha ügyfelünk hivatalos postai meghatalmazást ad nekünk. Ezért szükséges, hogy abba az ingatlanba legyen bejelentve ahol kollegáink is vannak.

Azzal szeretnénk segítséget nyújtani ügyfeleinknek, hogy ingatlanjainkban szívességből állandó lakcímet létesítsenek azaz szívességi hozzájárulási nyilatkozatot adunk az állandó lakcím bejelentéshez.


Levelek és küldemények postázása


Az általunk nyújtott postafiók szolgáltatásunkat postakezelési szolgáltatással együtt kínáljuk, ami azt jelenti, hogy ha érkezik egy levél, akkor a borítékot beszkenneljük, és elküldjük az Ön által megadott e-mail címre. Ha szerződéskötéskor felhatalmazást ad nekünk, akkor a levelét felbontjuk, és minden oldalt külön beszkennelve küldjük e-mailben. A szerződéskötés aláírásakor átadunk Önnek egy Postai Meghatalmazást, amelyet le kell adnia bármelyik magyarországi postahivatalban. Ezzel hatalmaz fel minket arra, hogy azokat a leveleket átvegyük az Ön nevében, amelyet a posta szabályzata alapján csak Ön vehetne át. Sok küldeményt a hivatalos szervek csak és kizárólag az állandó lakcímre hajlandóak elküldeni, ezért mi a postakezelési szolgáltatásunk mellé állandó lakcímet is biztosítunk a saját ingatlanunkban szívességből. Ez a levélkezelési szolgáltatás bele van foglalva az alap szolgáltatás csomagunkba, ezért külön díjat nem számítunk fel. A leveleire így azonnal tud reagálni, a legtöbb estetben nincs szükség arra, hogy az eredeti levél a fizikai formájában is Önnél legyen. Mi természetesen a leveleit megőrizzük szkennelés után is, a többi ügyfél leveleitől elkülönítve. Mindössze annyi a kérésünk, hogy évente egyszer vigye el tőlünk a leveleit, de ezt is csak a küldemény tároló helyünk korlátozott mérete miatt kérjük. Ha kívánja, akkor természetesen (a beszkennelt levél ismeretében) mindig külön-külön levelenként eldöntheti, hogy az adott levelet tovább küldjük-e az Ön által megadott belföldi vagy külföldi címre. A levél továbbításért mi külön díjat nem számolunk fel, azonban a mindenkori postai szabályzatban meghatározott küldési díjat kérjük előre átutalni abban az esetben, ha kéri ezt a kiegészítő szolgáltatást tőlünk. Ugyanekkor kérjük, hogy a feladás módját is határozza meg (elsőbbségi, légiposta, tértivevényes, stb), mivel ez befolyásolja a postán  kifizetendő összeget.


Bérbeadók és az albérlők viszonya


Magyarországon sok esetben a lakástulajdonosok nem engedik meg, hogy állandó lakcímet létrehozva bejelentkezhessen az általuk bérbeadott ingatlanba, ahol a valóságban lakik, de még tartózkodási hely létrehozásához sem szívesen járulnak hozzá általában. Természetesen mi nem akarunk pálcát törni azok felett, akik nem akarják, hogy bejelentkezzenek hozzájuk, de ha a tulajdonos nem járul hozzá bármi okból kifolyólag, hogy bejelentkezzen hozzá az albérlő, akkor sincs semmi baj, mert most már itt vagyunk és segítünk az albérletben élőknek is. Ha tőlünk igénybe veszi az állandó lakcím szolgáltatást, akkor már nincs szüksége a főbérlőjétől a lakcím bejelentésre.


Lakcím bejelentés biztonsága


Tájékoztatjuk kedves leendő ügyfeleinket, hogy ügyelünk arra, hogy az általunk szívességi hozzájárulással biztosított állandó lakcím ne képezze visszaélés tárgyát. Tudomásunkra jutott, hogy bizonyos személyek hajléktalanokat szoktak használni bizonyos nem végrehajtható tranzakciók céljából. Ennek megelőzése érdekében nem szolgálunk ki ittas, szennyezett ruházatban, kísérővel érkező, láthatólag önnálló döntésre képtelen személyeket. Ezt az intézkedést az indokolja, hogy nem kívánjuk, hogy a velünk szerződött ügyfelek lakcíme megegyezzen olyan személyek lakcímével, akik a későbbiekben közigazgatási problémát jelenthetnek.