Lakcím igazolás

Egy lakcímen lakók igazolás ügyfélkapun


A lakcím igazolásra abban az esetben lehet szükség, ha egy lakcímen sok ember él életvitelszerűen és ezért szociálisan rászorulók. Amennyiben az egy lakcímen lakók özül valamelyik személy felsőoktatási intézmény hallgatója, akkor jogosult lehet kollégiumi elhelyezésre is. Belátható ugyanis, hogy ha sok ember lakik zsúfolt körülmények között, akkor a tanulási feltételek nem biztosítottak az egyetemista vagy főiskolás számára. A vizsgaidőszakok még az ideális körülmények között élők számára is gyakran nagy kihívást jelentenek. A kollégiumok viszont igyekeznek megteremteni a szorgalmas tanuláshoz és az eredményes vizsgákhoz szükséges feltételeket. A felsőoktatási intézmények kollégiumai elsősorban a vidéki, vagy külföldi diákok számára vannak fenntartva. Az iskolához közel lakók esetén külön kell kérelmezni a diákotthoni elhelyezést.

Lakcím igazolás kérelem nyomtatvány


A lakcím igazolási kérelem nyomtatványon fel kell tüntetni azon személyek adatait, akik egy adott lakcímre vannak bejelentkezve. A kitöltött nyomtatvány szükséges a szociális segély megállapításához valamint a kollégiumi elhelyezési kérelem benyújtásához is. A kollégiumban azonban nem lehet állandó lakcímet létesíteni, hanem csak ideiglenes lakcímet. Ideiglenes lakcím, azaz tartózkodási helyet viszont csak az jelenthet be, akinek van állandó lakcíme. ha azonban Önnek még állandó lakcíme sincs valamilyen okból, akkor kérjük, hogy vegye igénybe lakcím szolgáltatásunkat, amelynek keretein belül nemcsak a törvényben meghatározott kapcsolattartásra alkalmas állandó lakcímet biztosítunk Önnek, hanem a kapcsolódó postakezelési szolgáltatásunk által kényemi szolgáltatást is nyújtunk, hogy Ön minden postai küldeményt időben megkapjon


Lakcím szolgáltatás ára